Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Mezinárodní PBA (Partnership Building Activity) „Bridge to Solidarity“

Mezinárodní PBA (Partnership Building Activity) „Bridge to Solidarity“ má za cíl zvýšit povědomí o Evropském sboru solidarity a vytvořit spolehlivou síť partnerů, kteří sdílejí stejné zájmy.

„K růstu nikdy nedochází pouhou náhodou, je výsledkem společně působících sil.“James Cash Penney

V rámci tohoto setkání bude možné navázat mezinárodní spolupráci v oblasti dobrovolnictví a zvýšit kvalitu projektů v programu Evropský sbor solidarity. Je určeno především pro členy účastnických organizací Sboru, ale je též otevřena i zkušeným organizacím, které hledají nové partnery pro budoucí projekty. Při zkoumání Evropského sboru solidarity skrze různé přístupy, metody a zdroje, bude podpořen inovativní a kreativní přístup k vytváření dobrovolnických aktivit. V souladu s principy neformálního vzdělávání, „Bridges to Solidarity“ nabídnou mimo jiné týmovou práci, síťování, výměnu nápadů a zkušeností a návštěvu inspirativních projektů.

Aktivita se uskuteční 15.–19. června 2019 v Portugalsku. Více informací získáte na portálu SALTO.

Cíle:

-          pochopit smysl a kontext dobrovolnictví;
-          zajistit plné porozumění Evropského sboru solidarity;
-          prozkoumat a osvojit si různé role v projektech Sboru;
-          zajistit prostor pro výměnu nápadů, sdílení rozdílných zkušeností a dobré praxe v oblasti dobrovolnických projektů;
-          inspirace metodami neformálního vzdělávání
-          umožnit síťování.

Předpokládané výstupy pro účastníky:

-          význam dobrovolnických projektů pro místní komunity, samotné dobrovolníky a organizace;
-          zvýšení kvality projektů s přihlédnutím k výběru partnerů a účastníků;
-          aplikace nově osvojených metod rozpoznávání učení a vytváření kompetencí v denní práci;
-          reflexe a budoucí práce v dobrovolnických projektech;
-          síť nových projektových partnerů.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 17. května 2019.

 

 

Termín: 19. 6. 2019 10:00

Zpět na detail programu