Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Akreditační školení

 

Rádi bychom Vás pozvali na akreditační školení pro (nové) podpůrné a hostitelské organizace dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst Evropského sboru solidarity, které je užitečným zdrojem informací a současně by Vám mělo pomoci při realizaci Vašich budoucích projektů.

Záměr školení je přispět ke kvalitě dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst a posílit kompetence pracovníků, kteří jsou či budou do těchto projektů zapojeni.

Komu je školení určeno?

Školení je určeno organizacím, které se chtějí zapojit dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst v rámci Evropského sboru solidarity, k čemuž je třeba získat tzv. Značku kvality – Quality label. Školení je také určeno pro organizace, které již značku kvality mají, ale změnil/a se zde koordinátor/ka projektů.

Školení se vždy účastní 1 zástupce z Vaší organizace, který bude následně kontaktní osobou/koordinátorem pro budoucí projekty (bude komunikovat s DZS a současně s účastníky projektů).

Školení se bude konat od  9. – 12.1. 2019 v Praze, v Rezidenci Dlouhá a v prostorách Domu  zahraniční spolupráce.Program začíná 9.1. 2019 v 15:30 a končí 12.1. 2019 ve 13:00. Z organizačních důvodů je třeba, aby zájemci o školení byli připraveni účastnit se školení v plném rozsahu. Náklady na cestu, ubytování a stravu hradí Dům zahraniční spolupráce.

Co můžete od školení očekávat?

  • Hlubší seznámení s tématem dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst v rámci Evropského sboru solidarity;
  • Porozumění základním principům programu Evropský sbor solidarity
  • Ujasnění si rolí všech aktérů zapojených do dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst;
  • Seznámení se s procesem akreditace/značky kvality organizace pro dobrovolnické projekty, stáže a pracovní místa Evropského sboru solidartity;
  • Získání informací, jak vyplnit žádost o akreditaci a žádost o grant;
  • Seznámení se s problematikou Inclusion a specifiky krátkodobých dobrovolnických projektů pro dobrovolníky s omezenými příležitostmi.
  • Prostor pro další dotazy a konzultace projektových záměrů pro dobrovolnické projekty; stáže a pracovní místa.

Počet míst je omezen, proto Vás  prosíme v případě Vašeho zájmu o včasné vyplnění přihlášky, kterou naleznete níže. 

Přihlášky vyplňte přímo do elektronického formuláře  nejpozději do 28. 11. 2018. 

Pokud bude zájem o účast na školení převyšovat kapacitu školení, budou přednostně vybírány organizace, které zahájily akreditační proces (mají již podaný Formulář žádosti o akreditaci – značku kvality), anebo se na akreditační proces připravují.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS

Tel.: +420 770 138 794

Začátek akce: 9. 1. 2019 15:30

Konec akce: 12. 1. 2019 14:00

Zpět na detail programu