Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Akreditační školení QL; 15.-17.1.2020

Rádi bychom Vás pozvali na  akreditační školení pro nové podpůrné a hostitelské organizace dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst Evropského sboru solidarity, které je užitečným zdrojem informací a současně by Vám mělo pomoci při realizaci Vašich budoucích projektů.

Záměrem školení je přispět ke kvalitě dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst a posílit kompetence pracovníků, kteří jsou či budou do těchto projektů zapojeni.

Komu je školení určeno?

Školení je určeno organizacím, které se chtějí zapojit dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst v rámci Evropského sboru solidarity, k čemuž je třeba získat tzv. Značku kvality – Quality label

Školení se vždy účastní 1 zástupce z Vaší organizace, který bude následně kontaktní osobou/koordinátorem pro budoucí projekty (bude komunikovat s DZS a současně s účastníky projektů).

Školení se bude konat od  15. - 17.1.2020 v Rezidenci Dlouhá, Praha (https://www.rezidencedlouha17.cz/). Z organizačních důvodů je třeba, aby zájemci o školení byli připraveni účastnit se školení v plném rozsahu. Všem účastníkům budou náklady na ubytování a stravu hradit Dům zahraniční spolupráce. Náklady na cestu tam a zpět uhadí z 80% DZS.

Co můžete od školení očekávat?

  • Hlubší seznámení s tématem dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst v rámci Evropského sboru solidarity;
  • Porozumění základním principům programu Evropský sbor solidarity
  • Ujasnění si rolí všech aktérů zapojených do dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst;
  • Seznámení se s procesem akreditace/značky kvality organizace pro dobrovolnické projekty, stáže a pracovní místa Evropského sboru solidartity;
  • Získání informací, jak vyplnit QL žádost;
  • Seznámení se s problematikou Inclusion a specifiky krátkodobých dobrovolnických projektů pro dobrovolníky s omezenými příležitostmi.
  • Prostor pro další dotazy a konzultace projektových záměrů pro dobrovolnické projekty; stáže a pracovní místa.

Počet míst je omezen, proto Vás  prosíme v případě Vašeho zájmu o včasné vyplnění přihlášky, kterou naleznete níže. 

Přihlášky vyplňte přímo do elektronického formuláře  nejpozději do 15.12.2020

Pokud bude zájem o účast na školení převyšovat kapacitu školení, budou přednostně vybírány organizace, které zahájily akreditační proces (mají již podaný Formulář žádosti o akreditaci – značku kvality), anebo se na akreditační proces připravují.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS

Začátek akce: 15. 1. 2020 14:00

Konec akce: 17. 1. 2020 16:00

Zpět na detail programu