Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Česko - slovenské akreditační školení

ikona_212_medaile2.jpg  Rádi bychom Vás pozvali na Česko - slovenské akreditační školení pro (nové) podpůrné a hostitelské   
  organizace dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst Evropského sboru solidarity
,
které je
  užitečným zdrojem informací a současně by Vám mělo pomoci při realizaci Vašich budoucích projektů.
  Konat se bude od  07. – 10.11. 2019 v Trenčianskych Tepliciach, v hotelu Most Slávy.

Záměrem školení je přispět ke kvalitě dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst a posílit kompetence pracovníků, kteří jsou či budou do těchto projektů zapojeni.

Komu je školení určeno?

- Školení je určeno organizacím, které se chtějí zapojit do dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst v rámci Evropského sboru solidarity, k čemuž je třeba získat tzv. Quality label;
- Dále také pro organizace, které již Quality Label mají, ale došlo ke změně koordinátora projektů;
- Zúčastnit se může 1 zástupce z organizace, který bude následně kontaktní osobou / koordinátorem pro budoucí projekty;
- Z organizačních důvodů je třeba, aby zájemci o školení byli připraveni účastnit se školení v plném rozsahu;
- Náklady na cestu, ubytování a stravu hradí Národní agentura.


Co můžete od školení očekávat?

- Hlubší seznámení s tématem dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst v rámci Evropského sboru solidarity;
- Porozumění základním principům programu Evropský sbor solidarity
- Ujasnění si rolí všech aktérů zapojených do dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst;
- Seznámení se s procesem žádosti pro Quality Label
- Získání informací, jak vyplnit žádost o akreditaci a seznámení s žádostí o grant;
- Seznámení se s problematikou inkluze a specifiky krátkodobých dobrovolnických projektů pro dobrovolníky s omezenými příležitostmi.
- Prostor pro další dotazy a konzultace projektových záměrů pro dobrovolnické projekty, stáže a pracovní místa.

Více info zde.
Přihlášky vyplňte přímo do elektronického formuláře  nejpozději do 7.10.2019.

Pokud bude zájem o účast na školení převyšovat kapacitu školení, budou přednostně vybírány organizace, které zahájily akreditační proces (mají již podanou QL žádost), anebo se na akreditační proces připravují.

Kontakt: adam.latak@iuventa.sk
Proplacení cestovních nákladů pro české účastníky: theodor.hava@dzs.cz

Místo konání:

Trenčianské Teplice, hotel Most Slávy.

Začátek akce: 7. 11. 2019 17:00

Konec akce: 10. 11. 2019 15:00

Zpět na detail programu