Výsledky Evropské jazykové ceny 2018

Podívejte se na výsledky Evropské jazykové ceny Label 2018!

Evropská jazyková cena Label 2018 byla vyhlášena 28. ledna letošního roku. K termínu podávání přihlášek obdržel Dům zahraniční spolupráce 40 přihlášek.

Všechny žádosti prošly v prvním kole hodnocením odborné poroty, složené ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a Domu zahraniční spolupráce. Každý projekt byl hodnocen dvěma nezávislými hodnotiteli. Do druhého kola bylo vybráno jedenáct finalistů.

Druhé kolo proběhlo dne 9. května 2018 v budově DZS. Zástupci každého projektu měli 15 minut na prezentaci svého projektu před odbornou porotou.

 

Evropskou jazykovou cenu Label 2018 získaly tyto projekty:

 

Keška v galerii – Národní galerie v Praze   

Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun – Střední zdravotnická škola, Beroun 

eljub Club DDM Jihlava – Dům dětí a mládeže Jihlava

Lively English book for children – Základní škola a mateřská škola Sivice

Krok za krokem k efektivnímu vyučování na malotřídní škole – Základní škola a Mateřská škola Bukovec           

Wir bauen Brücken – Základní škola Přimda

Let Us Speak – Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec            

El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) / The One Who Reads A Lot and Travels A Lot, Sees A Lot and Knows A Lot – Slezské gymnázium, Opava            

 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

 

Těm, kteří letos na ocenění nedosáhli, velmi děkujeme za účast v letošním ročníku Evropské jazykové ceny Label.

Zpět