Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Web programu

Síť Eurydice si klade za cíl usnadňovat evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Nabízí podrobné popisy evropských národních systémů vzdělávání, tematické srovnávací analýzy a také statistické údaje a ukazatele.

Výsledky práce sítě Eurydice jsou určeny zejména těm, kdo se účastní politického rozhodování v oblasti vzdělávání na úrovni jak evropské či národní, tak i regionální či místní. Užitečným zdrojem informací mohou být i pro různé další skupiny, např. pro výzkumné pracovníky ve vzdělávání, instituce pro přípravu a vzdělávání učitelů, studenty, informační střediska a všechny, kdo se zapojují do výměnných akcí s jinými evropskými zeměmi. Informační výstupy jsou prostřednictvím internetových stránek přístupné i široké veřejnosti.

Podrobnější informace o síti Eurydice, stejně jako všechny její publikace, lze nalézt na http://ec.europa.eu/eurydice.

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí