Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Webinář Euroguidance: On-line poradenství - (nová) příležitost

Webinář se koná 5.6.2020, 10 - 11h
 
Cíl:
Sdílení příkladů dobré praxe on-line kariérového poradenství
 
Obsah:
- reflexe poradenské práce v on-line prostředí 
- ukázky nástrojů pro on-line poradenství
 
Lektorky:
Dorota Madziová - kariérová průvodkyně a lektorka, spoluzakladatelka Centra kompetencí a jedna z prvních certifikovaných lektorek metody Mapování kompetencí CH-Q v ČR. Pořádá workshopy pro rozmanité cílové skupiny: žáky ZŠ, SŠ, učitele i manažery firem. Ve své práci se tak setkává s celou řadou lidských příběhů a individualit, kterým pomáhá odhalit jejich zdroje k plnění (nejen) profesních snů a přání.
 
PhDr. Nora Jakobová – školní psycholožka, kariérová poradkyně, vedoucí Školního poradenského pracoviště na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. (GJP). Věnuje se systemické psychoterapii a poradenství, videotréninku interakcí a kariérovému poradenství s využitím arteterapeutických prvků od roku 2007. V rámci jejího působení bylo GJP oceněno několikrát cenou Národní cenou kariérového poradenství. Je držitelkou certifikátu ve švýcarské metodě Mapovaní kompetencí CH-Q. Je přesvědčena, že každý může být autorem svého života, kariérové poradenství je spolupráce a tvořivá, imaginaci posilující cesta. 
 
Registrace níže, odkaz na akci vám bude zaslán emailem.
 

Začátek akce: 5. 6. 2020 10:00

Konec akce: 5. 6. 2020 11:15

Zpět na detail programu