Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

VÝZVA PRO PORADCE/ŠKOLY - ÚČAST NA SEMINÁŘI V SRBSKU

Seminář pro kariérové poradce, poradenské pracovníky a učitele ZŠ, SŠ a další zájemce

na téma "Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce"

pořádá Centrum Euroguidance v ČR ve spolupráci s Euroguidance v Srbsku

a koná se v Bělehradu 15. - 16. 4. 2019

Pro 10 účastníků z ČR a 10 účastníků ze Srbska.

Získáte informace o novém přístupu ke školnímu kariérovému poradenství v Srbsku, které je nově založené na práci v týmu a koordinaci poradenství na úrovni školy.

Cílem je dále

    • výměna zkušeností mezi účastníky z obou zemí
    • sdílení metod kariérového poradenství ve škole
    • plánování mezinárodní spolupráce

Přihlášky přijímáme do 26. 3. 2019

Centrum Euroguidance zajišťuje a hradí účastníkům všechny náklady - ubytování, cestu a diety

Komunikační jazyk akce je angličtina, důležitější než dobrá znalost jazyka je ochota komunikovat se srbskými kolegy.

Přepokládaná doprava:  letecky Praha - Bělehrad (neděle 14.4. odpoledne odlet -  úterý 16.4. odpoledne návrat)

Po registraci se vám ozveme a potvrdíme vám zda jste byli vybráni, s ohledem na celkový počet míst a kritéria výběru

Odkaz na registraci níže na stránce

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS

 

Místo konání:

Srbsko 

Začátek akce: 1. 3. 2019 12:41

Konec akce: 29. 3. 2019 12:41

Zpět na detail programu