Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Výzva k přihlašování příspěvků na IAEVG konferenci

Mezinárodní konference “Kariérové poradenství pro inkluzivní společnosť” se uskuteční 11. – 13. 9.  2019 v Bratislavě. Jde o prestižní konferenci s dlouhou tradicí, kterou zastřešuje Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství (IAEVG) - nejstarší a největší mezinárodní organizace v oblasti kariérového poradenství, která má členy z 36 zemí.

 

Jde o skvělou príležitost se potkat s približně 350 nejvýznamnějšími vědci, kariérovými poradci a tvůrci politik v oblasti kariérového poradenství a sociální inkluze z celého světa a aktivně sa zúčastnit konference s příspěvkem na některou z témat konference (https://iaevgconference2019.sk/). Výzva na přihlašování příspěvků je otevřená do 15. 4. 2019.

 

Centrum Euroguidance touto cestou nabízí možnost proplacení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference těm poradcům, kteří přihlásí svůj příspěvěk. 

 

Primárně určeno pro poradce ze škol a úřadů práce. 

 

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Začátek akce: 5. 4. 2019 11:18

Konec akce: 16. 4. 2019 11:18

Zpět na detail programu