Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce - Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.    

 

Seminář se bude konat 31. 8. 2017, v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín).

 

Jednodenní vzdělávací akce je otevřena všem kariérovým poradcům, výchovným poradcům, pracovníkům v oblasti zaměstnanosti,  v poradenských službách pro děti, mládež i dospělé, studentům poradenství a dalším odborníkům a praktikům z příbuzných sektorů. 

Na semináři vystoupí zástupci sítí Euroguidance, Europass a EQF, kteří budou prezentovat aktuální vývoj těchto sítí a možnosti jejich využití pro poradce. Představeny budou také evropské portály spojené se sítí Euroguidance a Evropskou komisí (LOQE, EPALE, Eurodesk aj.), síť a portál Eures, a další platformy v ČR i v Evropě užitečné pro poradce (např. Infoabsolvent).

Seminář je zdarma.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce, místnost Vltavín

Začátek akce: 31. 8. 2017 16:42

Konec akce: 31. 8. 2017 16:42

Zpět na detail programu