Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Seminář Kvalita v kariérovém poradenství

Centrum Euroguidance a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádají

seminář "Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství"

Seminář bude prezentovat dosavadní výstupy mezinárodního projektu Erasmus+.

Na seminář naváže kulatý stůl Euroguidance na téma „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“.

Čtvrtek 28. 6. 2018

v budově DZS, místnost Vltavín

Cílem akce je podpořit dialog o kariérovém poradenství a jeho kvalitě, o přístupech k rozpozávání kvality, zejména v kontextu organizacích poskytujících kariérové poradenství. Zaměříme se i na roli NSK a profesní kvalifikace kariérový poradce v otázce kvality. Zahraiční expert nás seznámí s podporou kvality prostřednictvím Národního poradenského fóra v Německu. Podobně se dozvíme aktuality ke standardům na Slovensku. Na závěr proběhne kulatý stůl, kde dostanou prostor všichni účastníci semináře sdílet své zkušenosti a přispět společně s námi k podpoře kvality i celkově k rozvoji kariérového poradenství. 

Seminář je určen odborníkům v oblasti kariérového poradenství, vzdělávání a zaměstnanosti, kariérovým poradcům ve státním, neziskovém i soukromém sektoru, pracovníkům státní správy a samosprávy, i dalším zájemcům.

Navazujeme na sérii kulatých stolů Euroguidance k tématu rozvoje kariérového poradenství na krajské úrovni a uvítáme rádi i všechny účastníky dosavadních kulatých stolů.

Seminář je již zaplněn.

Registrace na seminář je od 26.6. možná již jen v roli náhradníka, kontaktujte nás pro více informací na email euroguidance@dzs.cz

 

Program

9:30-10:00 registrace

10:00-10:30

  • Petr Chaluš (DZS) - Rozvoj kvality kariérového poradenství v rámci sítě Euroguidance
  • Alice Mullerová (SKPKR) - Představení projektu Erasmus+ ke kvalitě v kariérovém poradenství a shrnutí seminářů v regionech

10:30-11:20

  • Karen Schober (Německo) - Jak vznikal standard kvality - zkušenosti z německého Národního poradenského fóra

11:20-11:45

  • Tomáš Šprlák (Slovensko) – Standardy kvality na Slovensku

11:45 – 12:15 přestávka

12:15 – 12:30

  • Jana Malá (MŠMT) - Národní soustava kvalifikací a profesní kvalifikace Kariérový poradce

12:30 – 14:00

  • Kulatý stůl Euroguidance „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“

14:00-15:00 oběd a networking

 

Na seminář se prosím níže ve formuláři registrujte

(Pozn.: Registrací souhlasíte, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS)

 

Místo konání:

DZS, Praha

Začátek akce: 28. 6. 2018 11:10

Konec akce: 28. 6. 2018 11:10

Kapacita: 30

Zpět na detail programu