Euroguidance

Euroguidance

Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

Poradenství překračující hranice

Seminář je možností pro regionální hráče v příhraniční oblasti navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti v oblasti poradenství a mobility. Chcete se dozvědět, co všechno v regionu funguje a sdílet svou praxi a své zkušenosti? Přihlašte se a nechte se inspirovat i regionálními zástupci polských a slovenských organizací a projektů.

 

Na akci zveme:

 

neziskové organizace z regionu

ředitelé škol, poradce ze škol

pedagogicko-psychologické poradny

pracovníky úřadů práce

Eures poradce

a další

 

 

Na semináři budeme společne hledat odpovědi na otázky:

  • Jak představit téma zahraniční mobility žákům a zájemcům o zaměstnání?

  • Jaké poradenské aktivity jim nabízet?

  • Jak přenést inspiraci ze sousedních zemí do svojí každodenní práce?

 

 

Program

9:30 – 10:00

Registrace

10:00 – 10:30

Přivítání a úvodní slovo

10:30 – 12:00

World café – diskuse v menších skupinách na vybraná témata

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:30

Workshopy

14:30 – 15:00

Závěrečné setkání a vyhodnocení diskusních skupin

15:00 – 16:00

Síťování a veletrh 

 

Seminář je zdarma a pro zájemce nabízíme ubytování zdarma (pouze limitovaný počet). 

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava, Česká republika 

Začátek akce: 29. 4. 2019 11:31

Konec akce: 13. 6. 2019 11:31

Zpět na detail programu