European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Ukončené projekty

Dům zahraniční spolupráce koordinoval v rámci svého členství ve sdružení European Schoolnet v uplynulých letech řadu projektů a kampaní zaměřených na inovativní výukové metody, využívání digitálních technologií v procesu učení a podporu badatelsky orientované výuky matematiky a přírodních věd.

 • Kampaň eSkills for Jobs - kampaň Evropské komise na podporu poočítačových dovedností a lepší uplatnitelnost na trhu práce probíhající v roce 2010, 2012, 2014 a 2015 - 2016. Navazuje na Evropský týden IT dovedností 2012. 
  DZS byl koordinátorem v ČR, více informací o české účasti na www.itfitness.cz
 • Creative Classrooms Lab (2013 - 2015) - projekt zaměřený na zavádění tabletů do výuky. V rámci projektu vzniklo 7 výukových metodických scénářů, které se pilotně testovaly ve 45 třídách z 8 evropských zemí.
  DZS byl jedním z partnerů projektu. Více o české účasti a o výstupech projektu zde.
 • inGenious (2010 - 2014) - projekt zaměřený na spolupráci škol a podniků, 1000 evropských tříd testovalo praktické výukové moduly vytvořené firmami.
  DZS byl koordinátorem práce českých učitelů v projektu. Více o české účasti zde.
 • Living Schools Lab (2012 - 2014) - projekt zaměřený na předávání zkušeností škol v oblasti zavádění digitálních technologií do výuky na regionální úrovni.
  DZS byl partnerem projektu, do kterého se v roce 2014 zapojilo 15 českých škol. Více o české účasti zde.
 • iTEC (2010 - 2014)- jeden z největších projektů v oblasti digitálních technologií, jehož cílem bylo vytvořit a otestovat scénáře budoucího vývoje výuky s využitím technologií.
  DZS byl asociovaným partnerem projektu, v roce 2014 se do projektu zapojilo 14 českých tříd. Více o projektu zde.
 • eQNet (2009 - 2012) - projekt byl zaměřen na využívání digitálních učebních materiálů (DUM) ve výuce a na přenositelnost těchto materiálů napříč jednotlivými zeměmi a kulturami. Výstupem projektu je 5 500 přenositelných digitálních učebních materiálů (tzv. travell well zdrojů), které lze nalézt a volně stáhnout na portálu http://lreforschools.eun.org/travelwell (více o projektu LRE - Learning Resource Exchange for schools, který shromažďuje evropské digitální učební materiály, se lze dočíst zde).
 • SPICE (2009 – 2011) - cílem projektu bylo sdílet inovativní výukové metody a materiály v oblasti matematiky a přírodních věd a ověřit jejich přenositelnost do výuky v jiné evropské zemi.  Výstupem projektu je evropská zpráva mapující národní iniciativy různých evropských zemí zaměřené na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů (dostupná v češtině zde) a také 24 inovativních výukových modulů, které jsou univerzálně využitelné napříč Evropou; moduly jsou zdarma dostupné na portále www.scientix.eu