Seminář pro učitele matematiky a přírodních věd

3. března 2016 pořádáme v Plzni celodenní seminář s názvem Využití ICT ve výuce matematiky a přírodních věd.

Pozvanka Plzen nova.jpg

 

Termín konání: 3. března 2016, 9:00 - 15:00

Místo konání: Plzeň, Dům digitálních dovedností - Centrum Robotiky, Cukrovarská ulice (www.dddplzen.eu/centrum-robotiky/)

Seminář je určen především učitelům na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících gymnázií, kteří se zajímají o to, jak zapojit moderní technologie do výuky. V rámci programu představíme evropský projekt Scientix, díky němuž mohou učitelé vyhledávat a volně využívat více než 1 200 nejrůznějších výukových materiálů z oblasti matematiky a přírodních věd. Prezentovat se budou také dva velmi užitečné a nápadité projekty od českých autorů - Nevšední matematika všedního dne a Svět geologie. Výstupem projektu Nevšední matematika všedního dne je on-line učebnice matematiky, která obsahuje množství úloh demonstrující využitelnost matematiky při řešení praktických problémů z běžného života. Svět geologie poskytuje učitelům, žákům i široké veřejnosti řadu atraktivních materiálů z oblasti geologie a geografie včetně návodů na praktické pokusy nebo virtuálních laboratoří. A protože se seminář uskuteční v Centru robotiky, chybět nebudou měřící systémy, roboti a další technologické vymoženosti, které si bude možné prakticky vyzkoušet. Účast na semináři je bezplatná.

Seminář se uskuteční pod záštitou evropské kampaně eSkills for Jobs 2016, která zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století (podrobněji viz www.itfitness.cz/).

 

 8:45 - 9:00   Registrace účastníků
 9:00 - 9:30   Zahájení, přestavení projektu Scientix
 9:30 - 10:15   Prezentace projektu Nevšední matematika všedního dne
10:15 - 10:45   Občerstvení, stanoviště s moderními technologiemi
10:45 - 11:30   Prezentace projektu Svět geologie
11:30 - 11:50   Digitální kompetence žáků a učitelů
(eTwinning, eSkills for Jobs, MENTEP)
11:50 - 12:30   Oběd
12:30 - 15:00   Workshop Robotika a další technologie
15:00   Ukončení

Projekt Scientix (www.scientix.eu) podporuje evropskou spolupráci v oblasti matematiky a přírodních věd. Snaží se zvýšit zájem žáků o tyto obory a nabízí učitelům možnosti, jak rozvíjet své profesní dovednosti. Projekt je financován Evropskou Komisí a koordinuje jej evropské sdružení European Schoolnet, síť pověřených národních agentur či přímo ministerstev školství. V České republice projekt koordinuje Dům zahraniční spolupráce. 

 

Prezentace ke stažení:

 

Zpět