European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Projekt Living Schools Lab

O projektu

Projekt Living Schools Lab byl zaměřen na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce prostřednictvím sdílení dobré praxe mezi školami. Probíhal v období 1. 10. 2012 - 30. 9. 2014 a byl financován ze 7. rámcového programu Evropské komise. Koordinátorem projektu bylo evropské sdružení European Schoolnet (EUN), síť sdružující ministerstva školství či jimi nominováné národní agentury. V České republice zajišťoval koordinaci projektu Dům zahraniční spolupráce. Webové stránky projektu: http://lsl.eun.org/.

Logo_LSL.jpg

 Cíl projektu:

 • Vytvořit síť škol, které si budou vzájemně předávat zkušenosti v oblasti využívání ICT ve výuce a zapojení ICT do chodu a managementu celé školy.
 • V každé zemi vytvořit v roce 2013 dvě regionální skupiny škol, které spolu pracují a předávají si zkušenosti. Pokročilejší školy ve svém regionu školí školy méně pokročilé a šíří tak příklady dobré praxe ve svém nejbližším okolí. Na mezinárodních setkáních se příklady dobré praxe šíří i napříč zeměmi. 

 

Výstupy projektu v angličtině:

 • Záznamy z monitorovacích návštěv škol zde
 • Trainer’s Guide Collaborative Schools Development Course zde
 • Mainstreaming change in schools - Link Observation Visits Final Report zde 
 • A whole school approach to technology supported change - SUMMARY OF THE LIVING SCHOOLS LAB RESULTS zde

 

Výstupy projektu v češtině:

 • Závěrečná zpráva projektu zde
 • Zpráva z monitorovacích návštěv škol v ČR zde 

 

Propagace v médiích:

 • Článek B. Grečnerové s názvem Role moderních technologií v procesu inovace školy publikovaný na portálu rvp.cz
 • Video prezentují cíle, obsah a výstupy projektu:

         

 

České školy zapojené do projektu v letech 2013 a 2014:

 • Základní škola Dr. Edvarda Beneše Praha 9 - Čakovice  
 • Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 
 • ZŠ Vodičkova Praha 1  
 • Gymnázium Teplice  
 • Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov
 • Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
 • Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o., Dubí