European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

inGenious

O projektu

Projekt inGenious si kladl za cíl posílit propojení mezi výukou matematiky a přírodních věd na školách a uplatněním získaných znalostí a dovedností z této oblasti v profesním životě. Projekt byl založený na spolupráci soukromých společností a ministerstev školství, celkem do něj bylo zapojeno 26 partnerů. Webové stránky projektu jsou dostupné z adresy http://ingenious-science.eu.

Logo_inGenious.jpg

Evropská komise podpořila projekt grantem ve výši 8 mil. EUR v rámci 7. rámcového programu (European Commission's 7th Framework Programme). V průběhu let 2011 - 2014 se do projektu zapojilo přes 1 000 evropských tříd ze 16 zemí. V praxi probíhal projekt tak, že učitelé testovali na školách výukové moduly vytvořené firmami a podniky, které se do projektu zapojily.

Koordinátorem projektu bylo evropské sdružení European Schoolnet (EUN), síť sdružující ministerstva školství či jimi nominováné národní agentury. V České republice zajišťoval koordinaci projektu Dům zahraniční spolupráce.

Více informací o české účasti se lze dočíst na národním blogu projektu na adrese www.etwinning.cz/ingenious/

Cíle projektu

 • projekt je založený na partnerství soukromých podniků a ministerstev školství
 • projekt chce posílit propojení mezi výukou přírodovědných oborů ve školách a praktickým profesním uplatněním mladých lidí v této oblasti
 • projekt chce podpořit rozvoj výuky matematiky a přírodovědných předmětů tak, aby mladí lidé ve školách získávali dovednosti, které budou následně potřebovat ve své praxi  

Výstupy projektu

 • Ingenious Code - pravidla a doporučení pro nastavení spolupráce škol a podniků zde
 • Databáze inovativních výukových materiálů vytvořených firmami zapojenými do projektu zde

Seznam pilotních škol (2011 – 2014)

 • Základní škola, Ratibořická 1700, Praha 9 - H. Počernice, 19300
 • SOŠ a SOU,Znojmo, Dvořákova 19
 • ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní 519, 43151, okres Chomutov
 • ZŠ Dr. E. Beneše Nám. J. Berana 500 Praha 9 - Čakovice
 • Gymnázium T.G.Masaryka, Dukelské náměstí 7, Hustopeče
 • Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, Liberec 3
 • SOŠ a Gymnázium Velehradská 1527Staré Město
 • ZŠ a MŠ Město Touškov
 • VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem, Palachova 35, Ústí nad Labem
 • Gymnazium Česká a Olympijskych nadeji, České Budějovice
 • Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1
 • Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o., Rašelinová 11, 628 00, Brno
 • ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh
 • ZŠ a MŠ Čtyřlístek
 • Základní škola Vimperk
 • ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, přísp. org.