European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Future Classroom Lab - Třída budoucnosti

O projektu

Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) je projekt evropského sdružení European Schoolnet, v rámci něhož si mohou učitelé, ředitelé škol, IT koordinátoři a další zájemci vyzkoušet inovativní pedagogické přístupy využívající digitální technologie a experimentovat s flexibilním uspořádáním školní třídy

Logo_FCL.jpg

V Bruselu je vytvořena modelová třída disponující moderními technologiemi a umožňující různé uzpůsobení prostoru, čímž se zvyšuje interaktivita a kooperace žáků. Tato třída slouží jako zdroj inspirace a vybízí nejen politiky k zamyšlení, jakou roli mohou hrát informačních technologie ve vzdělávání. Na vybavení Třídy budoucnosti se podílelo více než 20 převážně nadnárodních společností působících v oblasti IT. Díky tomu jsou na jednom místě dostupné nejmodernější technologie. Třída je rozdělena do několika barevně odlišených zón podporující různé způsoby učení a je vybavena mobilním nábytkem (židle na kolečkách), který usnadňuje přesun účastníků mezi aktivitami. 

FCL_zony.png

Cíle projektu

  • Inspirovat k zamyšlení jak mohou moderní technologie podpořit reformu školního vzdělávání na národní i evropské úrovni.
  • Pořádat workshopy, semináře a kurzy, v rámci kterých bude názorně demonstrováno jak lze pracovat s uspořádáním školního prostoru.
  • Podporovat efektivní využití digitálních technologií ve výuce.

Dům zahraniční spolupráce umožňuje učitelům zúčastnit se workshopů, které se konají ve Třídě budoucnosti. Tyto workshopy jsou primárně zaměřeny na využití digitálních technologií ve vzdělávání, jejich seznam a podmínky účasti jsou zveřejněny na stránce https://www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/.

Ohlasy a komentáře učitelů, kteří se zúčastnili workshopu ve Třídě budoucnosti:

  • Přínos pro mne osobně vidím ve změně vnímání role učitele - umožňuje učiteli pojmout svou roli ve výuce jako toho, který žáky provází procesem učení, tedy od samotného počátku, kdy povzbudí přirozenou touhou studentů po objevování nových věcí, přes vyhledávání obsahu, tvorby struktury a forem práce, použití v praxi, a to vše v interakci s ostatními, zakončené finální prezentací a hodnocením.
  • Bylo by příjemné ve třídě udělat relaxační koutek, kde by děti během vyučovacího procesu mohly změnit prostředí a více přijímat další podněty od učitele. Naše školství je zaměřeno na dosahování výsledků hodně individuálně. Děti mezi sebou nemohou sdílet své zkušenosti a navzájem se podporovat k dosahování lepších výsledků. K tomu je potřeba změnit uspořádání lavic tak, aby více vyhovovaly pro práci ve skupinách.
  • Mobily žáků je třeba vnímat ne jako hrozbu pro učitele a vzdělávání, ale jako zařízení s obrovským motivačním potenciálem a vzdělávacími možnostmi. Učitel musí počítat s tím, že pokud bude se žáky pracovat pouze v českém jazyce, zůstane mu skryta většina zdrojů a již vytvořených materiálů.
  • Laboratoř byla nabitá množstvím nejmodernějších technologií, ať už se jednalo o různé typy interaktivních tabulí, záznamových zařízení, tabletů, 3D tiskáren a dalších. Nejvíce se mi z vybavení líbil nábytek, který byl velice variabilní, stoly se daly lehce poskládat do tzv. hnízd, židle na kolečkách zase umožnily rychlý a bezhlučný přesun do skupinek.
  • Na akci mi zaujalo především flexibilní uspořádání učebny ve Future Classroom Lab, které umožňovalo plynulé přecházení mezi aktivitami nebo dělení do různých skupin se zachováním pracovního komfortu. Taková učebna s mobilním nábytkem by měla být na každé škole.
  • Zajímavá práce s barvami (barevné odlišení různých pracovních zón). Při rekonstrukci našich učeben bych rád uplatnil některé koncepty prostorového řešení.

Více o konceptu Třídy budoucnosti se dozvíte na stránkách projektu http://fcl.eun.org/, kde naleznete například:

Informace o Třídě budoucnosti pomáhají na národní úrovni šířit ambasadoři projektu - v ČR paní Petra Boháčková působící na Základní škole Dr. Edvarda Beneše v Praze - Čakovicích, kde vznikla inovativní třída po vzoru bruselské FCL.