Europeana – online brána do světa evropského umění

Do pilotního ověřování výukových scénářů inspirovaných evropskými uměleckými sbírkami v digitální podobě se zapojily i dvě české paní učitelky.

Aktuálně více než padesát miliónů obrazů, nahrávek, videí, knih, filmů a dalších historických artefaktů je zpřístupněno v digitální podobě na stránkách projektu Europeana www.europeana.eu. Cílem tohoto webového portálu je totiž koncentrovat bohaté kulturní dědictví Evropy a usnadnit k němu přístup široké veřejnosti, ať už pro pracovní využití, učení nebo jen pro zábavu. Projekt Europeana vznikl z iniciativy Evropské komise před více než deseti lety, webové stránky projektu zahájily oficiální provoz v listopadu 2008 a od té doby stále rozšiřují sbírku publikovaných uměleckých objektů.

A právě k ověření využití této stránky ve školách se ve školním roce 2016/2017 zavázalo dvacet učitelů z deseti evropských zemí. Českou republiku zastupovala učitelka cizích jazyků Markéta Vítková ze ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec a Martina Teichmannová ze ZŠ A. Jiráska v Lanškrouně učící na prvním stupni. „Brusel jsme navštívily dvakrát. První seminář byl zaměřen na představení webového portálu Europeana. Zjistily jsme, jak s ním pracovat, jaké jsou podmínky volného užívání uměleckých děl, a vyzkoušely jsme si nové aplikace, které jsme po návratu představily svým kolegům a žákům," popsala Martina Teichmannová.  Bezprostředně po příjezdu z dvoudenního semináře v Bruselu začaly obě učitelky aktivně pracovat s dětmi v hodinách informatiky s digitálním obsahem portálu Europeana. Žáci vytvářeli obrazy inspirované skutečnými malířskými díly, v nové aplikaci zkoušely přetvářet významná evropská díla podkládáním fotografií. Děti z prvního stupně využily v družině omalovánky na motivy děl z databáze Europeany. "Řekla bych, že tyto činnosti děti baví, výuku zároveň přirozeným způsobem velmi oživí a žáci se spontánně zapojují," sdělila své zkušenosti učitelka z Lískovce.

Druhý seminář rozšířil pedagogům znalosti o Europeaně, poskytl návod, jak správně zpracovat pedagogickou přípravu, a během něj vzniklo také prvních šest mezinárodních výukových scénářů. Ty se zabývaly různými tématy od migrace až po geometrii, a to na základě zpřístupněných uměleckých děl a historických artefaktů. Další scénáře mají vzniknout již přímo ve školách a učitelky je mají ověřit ve své výuce. „V hlavě už mám nápad na to, jak s dětmi stránky využít výtvarně a zároveň prodiskutovat otázku týkající se našich hranic a chápání toho, kam patříme a kam směřujeme. To je v současné době velmi diskutované téma,“ prozradila svůj záměr učitelka Martina Teichmannová.

Svoji účast na bruselských seminářích hodnotí obě kantorky nejen jako velmi zajímavou zkušenost, ale především jako užitečně strávený čas. Zároveň velmi oceňují přístup autorů projektu, kteří učitele otevřeně žádali o kritický pohled a upozorňování na nedostatky, aby přidružené aplikace co nejlépe vyladili. "Všechny nás velmi potěšilo, že jsme se nejen něco naučili, ale vlastně jsme se stali součástí celého tvůrčího týmu. Budeme spolupracovat i nadále formou webových seminářů," shrnula svou účast Markéta Vítková a pokračovala: "Jsem velmi ráda, že jsem se projektu mohla účastnit, jelikož je to nejen výborná příležitost naučit se něco nového, ale také navázat mezinárodní kontakty s nadšenými inovativními učiteli z celé Evropy. Na obou seminářích vládla úžasná atmosféra, všichni jsme byli plni entusiasmu zkoušet nové postupy, učit se a vzájemně se poznávat. Myslím, že objevování nových způsobů práce je výborným lékem proti případnému vyhoření kantorů."

Dlouhodobějším cílem účastnic se pak stane propagace stránek Europeana a motivace ostatních českých pedagogů k jejich užívání. „Chtěly bychom stránky představit i dalším kolegům, kteří v nich mohou najít nejen novou motivaci ke své práci, ale i nové zábavné nástroje, jak dětem přiblížit umění a historii. A naší první vlaštovkou bude odkaz na stránky www.vangoyourself.com, na kterých se mohou žáci vžít do uměleckého díla a pomocí fotografie vytvořit svůj vlastní obraz,“ představují závěrem učitelky jednu z multimediálních aplikací Europeany.

Semináře a pilotní ověřování scénářů koordinuje sdružení European Schoolnet (www.eun.org), což je síť evropských pověřených národních agentur a ministerstev školství, která podporuje využívání digitálních technologií ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky a přírodních věd. Česká republika je v tomto sdružení zastoupena Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/eun).

Andrea Köfler.jpg 

Fotografie: Ukázka využití aplikace www.vangoyourself.com (autorkou je Andrea Köfler, učitelka z Maďarska zapojená do pilotního ověřování materiálů na portálu Europeana ve vzdělávání). 

Zpět