03

30. 11. 2019

Co je v systému ECVET pojem kredit?

Pojmem kredit se v systému ECVET označují výsledky učení, kterých učící se osoba při odborném vzdělávání dosáhla, které byly ohodnoceny a které se dají shromažďovat za účelem získání profesní kvalifikace nebo převádění do jiných vzdělávacích programů. Proto se tento pojem uplatňuje v případech, kdy se osoba vzdělává na různých místech v rámci formálního i neformálního odborného vzdělávání a kdy se dosažené výsledky učení uznávají a shromažďují. Nejedná se o bodové ohodnocení, tak jak jej známe např. z vysokých nebo vyšších odborných škol. Některé země používají kreditové body i na úrovni sekundárního vzdělávání, avšak Česká republika mezi ně nepatří.