ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Dvoudenní praktický workshop ECVET

Dům zahraniční spolupráce pořádá dvoudenní praktický workshop ECVET, který se bude konat ve dnech 24. - 25. října 2018 na Moravě.

Bližší informace k workshopu a registrace budou zveřejněny v průběhu září. 

Začátek akce: 24. 10. 2018 12:00

Konec akce: 25. 10. 2018 13:00

Kapacita: 30

Zpět na detail programu