Žádosti na akademický rok 2018/2019

Žadatelé, kteří plánují mobilitu v zimním nebo v letním semestru mohou od 5. května předkládat své žádosti k termínu 15. červen. Před podáním si prosím pročtěte informace k mobilitám na těchto webových stránkách a na www.ceepus.info.

Zpět