Výsledky hodnocení projektů univerzitních sítí na akad. rok 2019/2020 podaných k 15. 1. 2019

K 15. lednu 2019 obdržela Centrální kancelář programu CEEPUS celkem 107 přihlášek projektů na akademický rok 2019/2020. Celkem bylo 80 projektů schváleno, 26 získalo statut Umbrella Network (náhradník) a 1 projekt byl zamítnut.

Mezi schválenými projekty je 7 projektů českých koordinátorů, 3 projekty českých koordinátorů získaly statut Umbrella Network.

Mezi projekty českých vysokých škol rozdělila Česká národní kancelář CEEPUS celkem 710 stipendijních měsíců.

Výsledky najdete zde.

Zpět