Výsledky výběrového kola projektů univerzitních sítí CEEPUS podaných k 15.1. 2015 na akademický rok 2015/2016

K 15. lednu 2015 obdržela Centrální kancelář programu CEEPUS celkem 101 přihlášek projektů na akademický rok 2015/2016. Celkem 72 bylo schváleno, 10 získalo statut Umbrella Network (náhradník) a 19 projektů bylo zamítnuto.

Z projektů podaných českými vysokými školami bylo 62 schváleno, 7 získalo statut Umbrella Network a 11 bylo zamítnuto. Mezi schválenými projekty je 6 projektů českých koordinátorů.

Mezi projekty s českým koordinátorem či partnerem bylo rozděleno celkem 695 stipendijních měsíců pro přijíždějící stipendisty.

Výsledky za všechny země najdete zde, výsledky projektů se zapojenou českou vysokou školou najdete zde.

Zpět