Výběrové kolo projektů univerzitních sítí CEEPUS podaných k 15.1. 2014 na akademický rok 2014/2015

K 15. lednu 2014 obdržela Centrální kancelář programu CEEPUS celkem 90 přihlášek projektů na akademický rok 2014/2015. Celkem 69 bylo schváleno, 15 získalo statut Umbrella Network (náhradník) a 6 projektů bylo zamítnuto.

Z projektů podaných českými vysokými školami bylo 60 schváleno, 7 získalo statut Umbrella Network a 5 bylo zamítnuto. Mezi schválenými projekty je 6 projektů českých koordinátorů. Celkem je do schválených projektů zapojeno 107 vysokoškolských pracovišť v České republice.

Mezi projekty s českým koordinátorem či partnerem bylo rozděleno celkem 645 stipendijních měsíců pro přijíždějící stipendisty.

Výsledky za všechny země najdete zde, výsledky projektů se zapojenou českou vysokou školu najdete zde.

Zpět