Předkládání žádostí vysokých škol o zapojení do programu na akademický rok 2019/2020

Rádi bychom Vás tímto informovali o tom, že Centrální kancelář CEEPUS zpřístupnila na portálu www.ceepus.info předkládání žádostí univerzitních sítí CEEPUS na akademický rok 2019/2020. Na uvedeném portálu naleznete ke stažení také dokument What you should know about:
network application 2019/2020
.

Žádost předkládá za celou síť a všechny partnery pouze koordinátor univerzitní sítě.

Termín pro podání žádosti je 15. 1. 2019.

Pozor, termín pro vložení příloh je již 31. 1. 2019.

  

Zpět