MŠMT zveřejnilo Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám, podle nichž budou poskytovány prostředky počínaje rokem 2015.

Dokument, který odkazuje mj. i na způsob vyplácení cestovného v programu CEEPUS počínaje zimním semestrem akademického roku 2015/2016, najdete ke staženíní na webových stránkách MŠMT zde.

Zpět