INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 2015 pro studenty VŠ, akademické pracovníky VŠ a vědecko-výzkumných institucí a pracovníků zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu.

Seminář se uskuteční 12. února 2015. Cílem semináře je představit nabídku stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů: Akademická informační agentura, AKTION, Americká vědecká informační agentura, CEEPUS, NOrské fondy a fondy EHP.

Další informace  najdete zde.

Zpět