CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

Stipendium

Stipendium programu CEEPUS je vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.

Cestovné na zahraniční stáže může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita. Kontaktujte partnera své sítě CEEPUS na univerzitě, případně vám poradí Národní kancelář.

Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?

(Návod pro registraci, návod na podání žádosti freemover)

Podrobné informace je možné získat z "Pravidel pro stipendisty". Ve stručnosti je třeba postupovat následovně:

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:

 • stipendia jsou určena pro studenty řádného denního studia a učitele (full-time, tedy na plný úvazek),
 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.
 • Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:
 • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
 • věk bez omezení,
 • ukončení 2. semestru řádného studia,
 • minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.

Studenti doktorského studijního cyklu:

 • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
 • věk bez omezení,
 • minimální doba pobytu je 21 dní.

Pedagogové:

 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover - přednost však mají studijní pobyty v rámci sítí.

Vysokou školu si můžete vyhledat sami, případně se můžete obrátit s dotazem na pracovníky Národních kanceláří CEEPUS. Kontakty na ně najdete na www.ceepus.info pod vlajkou příslušné země. Při hledání kontaktů na zahraniční vysoké školy můžete zapátrat  i na hlavní liště nahoře pod záložkou "network". Zvolte aktuální akademický rok a klikněte na vlajku vybrané členské země, ze seznamu vyberte vysokou školu, vpravo se zobrazí univerzitní síť a po rozkliknutí kontakty.   

S výběrem vám mohou pomoci také kontaktní osoby a pracovníci zahraničních a studijních oddělení na vysoké škole, kde studujete. Seznam univerzitních sítí CEEPUS s kontaktů na českých vysokých školách v akademickém roce 2018/2019

3. Přihláška

Prvý krok: zaregistrujte se na stránce programu www.ceepus.info - úředním jazykem programu je angličtina.

Druhý krok: vyplňte online přihlášku. 

Žadatel nesmí zapomenout vybrat z rolovací nabídky správný formát podle délky plánovaného pobytu:

STE (Short-Term-Excursion) od 3 do 5 dnů

STS (Short-Term-Student) od 6 dnů do 3 měsíců

S (Student) od 3 do 10 měsíců

Pedagogové zvolí z nabídky vždy formát T (Teacher) bez ohledu na délku pobytu.

Termín pro podání přihlášky je  do 30. listopadu pro následující letní semestr. Na zimní semestr je možné vyjet jen výjimečně, po dohodě s hostitelskou Národní kanceláří. Podávání přihlášek je umožněno zpravidla od května.

Studenti v přihlášce pro mobilitu freemover uvádějí stručný popis náplně stáže v poli Motivation a přikládají dva dopisy na předepsaných formulářích; jimi dokládají:

Učitelé k přihlášce pro mobilitu freemover přikládají:

v akceptační dopis z hostitelské univerzity (Letter Freemover Teacher) a
v poli Motivation v přihlášce uvádějí učební plán v rozsahu minimálně 6 hodin/týden.

Přílohy je třeba přiložit k žádosti ještě před předložením žádosti. Později to již není možné.

Pozor! Žadatelé o pobyty do Rakouska předkládají žádosti bez příloh. Přílohy se přikládají až po výzvě rakouské národní kancleáře.

Třetí krok: Udělení stipendia – Letter of Award obdržíte e-mailem/poštou spolu s informací hostitelské Národní kanceláře - použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví možnost vyplnění Letter of Confirmation.

Upozornění pro žadatele - FREEMOVERY CEEPUS:
Povinnost vložit přílohy před podáním žádosti platí pro žadatele do všech zemí kromě Rakouska. Rakouská národní kancelář vyzve žadatele sama k doplnění v případě volných měsíců pro freemovery.

Čtrtý krok: Letter of Confirmation odevzdáte po ukončení stáže své domácí Národní kanceláři a na svém desktopu vyplníte Mobility Report.
Proces schvalování-FREEMOVEŘI.png