Proplácení cestovného vyjíždějícím studentům a pedagogům

30. 11. 2019

Je možné studentům a pedagogům vyjíždějícím na zahraniční mobilitu v rámci programu CEEPUS i nadále proplácet cestovné?

Ano, cestovné studentům a pedagogům je nadále možné vyplácet a to na základě dokumentu Pravidla MŠMT pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám pro rok 2019 - přílohy č. 4, článku 1, bodů a), c), e) a h).