podání několika žádostí není důvodem pro zamítnutí

30. 11. 2019

Mohu podat několik žádostí o mobilitu na různé univerzity do několika zemí a shodné období zároveň? Chtěla/a bych tím zvýšit naději na schválení žádosti.

Ano, můžete si např. podat 2-3 žádosti na instituce v různých členských zemí programu. Podání několika žádostí není důvodem pro jejich zamítnutí. Je třeba si ovšem uvědomit, že schválena může být pouze kvalitní žádost a příprava kvalitní žádosti vyžaduje čas. Pouhé nakopírování obecných formulací a podání vícero žádostí zárukou schválení není. Navíc všechny předložené žádosti zůstávají trvale ve Vašem profilu.

Je třeba si také uvědomit, že podání žádosti každé žádosti je spojeno s řadou administrativních úkonů nutných pro přijetí žadatele. Proto, jakmile se dozvíte o schválení některé z žádostí, je nutné, abyste neprodleně informovali o zrušení ostatních žádostí jak příslušné Národní kanceláře, tak také zahraniční hostitelské instituce.