.

30. 11. 2018

Kdy se dozvím, zda byla má žádost schválena?

Pokud byla žádost podána včas ke stanovenému termínu, dozvíte se rozhodnutí od zahraniční národní kanceláře zpravidla do 6 týdnů.

Každý žadatel má možnost podle aktuálního statutu zjistit, kde se jeho žádost právě nachází a v případě zprodlení dotyčné pracoviště kontaktovat.