.

30. 11. 2018

Proč je registrace na portálu www.ceepus.info dvoustupňová?

Po vyplnění a odeslání základních údajů o žadateli následuje, buď automatické potvrzení u mobilit, nebo z Národní kanceláře CEEPUS po nastavení rozšířených oprávnění v případě žadatelů zahraničních oddělení a kontaktních osob univerzitních sítí CEEPUS. 

Každý žadatel může mít více rolí, nicméně registrovat se stačí pouze jednou.