30. 11. 2018

Doslechl jsem se o možnosti získat stipendium Umbrella Solution. Co to znamená?

Zamítnutí žadatelé, kteří potřebují ze studijních důvodů absolvovat pobyt na zahraniční univerzitě a nepotřebují k tomu finanční podporu programu CEEPUS, mohou požádat o schválení žádosti v rámci opatření Umbrella Solution. Díky tomu získají stejná práva jako ostatní studenti CEEPUS ovšem bez nároku na stipendium. V případě zájmu o tento statut kontaktujte národní kancelář CEEPUS hostitelské země.