Česká Národní kancelář CEEPUS propagovala program na severu Polska

Počátkem června 2018 se zástupci české Národní Kanceláře zúčastnili mezinárodního setkání The 6th International Workshop on Surface Engineering & The 3rd International Workshop on Applied and Sustainable Engineering, které se konalo v severopolském Koszalinu. Pořadatelem akce byl koordinátor univerzitní sítě CEEPUS PL 701 a zároveň profesor Politechniki Koszalińskiej dr. hab. inż. Krzysztof Rokosz.

Setkání se zúčastnila více než stovka studentů a pedagogů evropských vysokých škol (např. České republiky, Kosova, Německa, Polska, Rumunska, Slovenska), ale také univerzit ze zemí mimo Evropu (např. z Turecka). Akce byla výbornou příležitostí k výměně nových informací z oblasti vědy (zejm. fyziky, chemie, ekonomie, robotiky, informatiky, strojírenství ad.), k navázání formálních i neformálních kontaktů a k poznání prostředí partnerské univerzity. Mimo hlavní, odbornou, část byly pro účastníky připraveny dennodenně společenské akce, které usnadnily prolomení případných bariér a doplnily tak formální akci neformálním nádechem. V přestávkách mezi jednotlivými bloky nechyběla ani posterová sekce, která dala příležitost začínajícím i zkušeným vědcům prezentovat výsledky svého bádání, či informovat o nových technologiích. Oprávněný zájem vzbudily také návštěvy laboratoří s instrumentálním vybavením, s ukázkami fyzikálních pokusů a odborným komentářem.

Zástupci české Národní kanceláře prezentovali program CEEPUS a sdíleli s posluchači informace o možnostech mobilit a mezinárodní spolupráce českých vysokých škol se zahraničními, a vzbudili tak mezi účastníky velký zájem o program a o navázání další/nové spolupráce. Předběžně byla s pořadateli projednána možnost uspořádat v roce 2019 další pokračování této akce a organizovat reciproční letní školu na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a zájem uspořádat letní školu projevili také např. zástupci Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky z Tech. univerzity vo Zvolene.

Setkání bylo pro všechny zúčastněné velkým přínosem. Zejména začínajícím výzkumníkům jistě pomůže v jejich dalším profesním růstu.

 Snímek z návštěvy laboratoří

Zpět