CEEPUS National Meeting

Dne 21. května 2015 pořádal Dům zahraniční spolupráce (DZS) za účasti generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin a zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akci CEEPUS National Meeting. Součástí setkání bylo předání ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2014.

Jedním z cílů akce CEEPUS National Meeting, určené zejména akademickým pracovníkům univerzit a vysokých škol a pracovníkům jejich zahraničních oddělení, bylo zhodnotit činnost českých vysokých škol v programu CEEPUS v roce 2014 a představit novinky tohoto programu pro rok 2015. Účastníci akce byli podrobně seznámeni s administrativními náležitostmi programu CEEPUS. V dopolední části vystoupil se svým příspěvkem o zkušenostech s aktivitami sítě AT 37 pan Mgr. Igor Mikušiak z Filozofické fakulty UK v Praze. Jeho vystoupení zajímavě doplnil chorvatský student Tin Kaučić, který je nyní stipendistou CEEPUS na VŠE v Praze.

CNM 21.5. 2015 Mikušiak.jpg

Na snímku prezentuje Mgr. Igor Mikušiak z Katedry jihoslavanských a balkanistických studií FF UK v Praze.

 CNM 21.5.2015 Kaučić.jpg

Student Tin Kaučić z VŠE v Praze se svou prezentací.

Prezentace k administrativě programu z dopolední části najdete zde: 1. část, 2. část, 3. část

Odpolední slavnostní blok zahájili náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč a ředitelka DZS Ing. Iva Tatarková. O novinkách v programu CEEPUS a jeho budoucím směřování informovala generální tajemnice Mag. Elisabeth Sorantin z Centrální kanceláře CEEPUS v Rakousku.

Celodenní program vyvrcholil slavnostní ceremonií, při níž bylo předáno ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2014. Tento certifikát uděluje Česká národní kancelář CEEPUS od roku 2012 nejúspěšnějším projektům univerzitních sítí CEEPUS. V letošním roce ocenění získalo celkem pět vysokoškolských pracovišť. Vysoká škola ekonomická za projekt "Amadeus"; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Language and literature in a Central European context“ a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně za projekt „Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe“.

Projekt „Amadeus“, jehož koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien, již letos obdržel Ministerskou cenu CEEPUS, což je nejvyšší ocenění, kterého může projekt CEEPUS dosáhnout. Univerzitní síť „Amadeus“, propojující 14 vysokých škol zaměřených na ekonomii a management, vznikla v akademickém roce 1994/95, VŠE se k ní připojila v roce 1996.

Mezi partnerskými univerzitami projektu „Amadeus“ funguje společný studijní program „Joszef“ (Junge ost- und mitteleuropäische Studierende als zukünftige erfolgreiche Führungskräfte), organizovaný Wirtschaftsuniversität Wien, který studentům umožňuje získat prakticky orientovanou kvalifikaci zaměřenou na management v podmínkách střední a jihovýchodní Evropy. Součástí programu „Joszef“ je i praxe v některé z partnerských společností v Rakousku.

Projekt „Language and literature in a Central European context“ koordinuje Universität Wien, v současnosti je do něj zapojeno 18 univerzit z 9 zemí. Některé z nich vytvořily společný studijní program „Dutch Studies in Central-European Context“, jehož součástí jsou e-learningové kurzy a semestrální studijní pobyt na jedné z partnerských univerzit. Projekt byl ve své historii již dvakrát oceněn Ministerskou cenou CEEPUS: v roce 2005 a 2010.

Koordinátorem projektu „Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe“, na jehož realizaci se podílí 18 univerzit z 10 zemí, je Babes Bolayi University v rumunské Kluži. V rámci projektu existuje několik společných doktorských programů z oblasti geologických věd.

CNM 21.5. 2015_zástupci CCO, MŠMT, VŠE, DZS.jpg

Na snímku jsou (zleva) Mag. Elisabeth Sorantin (CCO, Vienna, Austria), PhDr. Jindřich Fryč (v.ř. Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí), prof. Ing. Hana Machková, CSc. (rektorka VŠE), Ing. Iva Tatarková (ředitelka DZS) s  certifikátem The Czech National CEEPUS Office Prize 2014.

 CNM 21.5.2015 zástupci, MŠMT, CCO,  MU, DZS.jpg

 Na snímku jsou (zleva) PhDr. Jindřich Fryč (v.ř. Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí), Mag. Elisabeth Sorantin (CCO, Vienna, Austria), Mgr. Eva Geršlová, PhD. (Přír. fakulta Masarykovy univerzity v Brně) s  certifikátem The Czech National CEEPUS Office Prize 2014, Ing. Iva Tatarková (ředitelka DZS).

 

Zpět