CEEPUS National Meeting

Dne 23. května 2018 pořádala česká Národní kancelář CEEPUS v DZS v Praze sedmý ročník akce CEEPUS National Meeting pro akademické pracovníky,  pracovníky zahraničních oddělení vysokých škol a další zájemce, kteří se o program CEEPUS blíže zajímají.

Programem provázela vedoucí oddělení 42 Mgr. Nina Bosničová, PhD., která akci zahájila prezentací o DZS a nabídce Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů. Následovaly prezentace Mgr. Ivony Sobotkové o mobilitách CEEPUS a prezentace Mgr. Jana Trnky o projektech univerzitních sítí a financování programu.  

V dopolední části se o postřehy z hodnocení přišel s účastníky akce podělit také doc. Ing. Pavel Novák, PhD. 
z VŠCHT, který má s hodnocením projektů univerzitních sítí CEEPUS mnohaleté zkušenosti.

Po obědové přestávce přišla na řadu soutěž s překvapením a prezentace Jana Trnky věnovaná práci  s portálem www.ceepus.info. S prezentací o letních školách vystoupil doc. Ing. Jiří Dvořák, PhD. z ČZU, který je zapojen do tří univerzitních sítí. Po zajímavém příspěvku následovala živá diskuze.

Děkujeme tímto našim hostům, prezentujícím i všem účastníkům za jejich příspěvky. Věříme, že předané informace byly pro všechny užitečné a těšíme se na setkání opět příště.

Hlavní prezentace najdete zde:

O DZS

Mobility CEEPUS

Projekty CEEPUS

Financování programu

Zpět