Aktualizovaná Pravidla pro proplácení příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2019

Finanční prostředky na aktivity programu CEEPUS budou veřejné vysoké školy od r. 2019 dostávat formou příspěvku. V případě soukromých vysokých škol (o.p.s a z.ú.) se bude jednat o fin. prostředky formou účelové dotace. Dokument najdete ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Zpět