CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

Stipendium programu CEEPUS

Stipendium programu CEEPUS je vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.

Cestovné na zahraniční stáže může stipendistům proplatit domovská univerzita. Kontaktujte partnera své sítě CEEPUS na univerzitě, případně vám poradí Národní kancelář.

INFORMACE PRO STIPENDISTY CEEPUS (v síti)

Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?

Podrobné informace je možné získat z "Pravidel pro stipendisty". Ve stručnosti je třeba postupovat následovně:

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:

stipendia jsou určena učitelům zaměstnaným na full-time, tedy na plný úvazek,

  • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství, 
  • věk bez omezení,
  • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

2. Domluvte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover CEEPUS.

Seznam univerzitních sítí CEEPUS a kontaktních osob v AR 2020/2021 na českých vysokých školách 

3. Přihláška

Prvý krok: zaregistrujte se na stránce programu www.ceepus.info - úředním jazykem programu je angličtina (stručný návod pro registraci).

Druhý krok: vyplňte online přihlášku.

Z rolovací nabídky vyberte formát T (teacher).

V rámci sítě : termín pro odeslání přihlášek na zimní semestr je 15. června, na letní semestr 31. října.

Třetí krok: Udělení stipendia – Letter of Award obdržíte e-mailem/poštou spolu s informací hostitelské Národní kanceláře - použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví možnost vyplnění Letter of Confirmation (potvrzení o pobytu) a Mobility report (zpráva z pobytu).

Čtvrtý krok:Oba dokumenty vyplníte, necháte si je potvrdit hostitelskou univerzitou a po naskenování je vložíte do systému. Originály dokumentů si ponecháte pro svou vysílající univerzitu.