CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.
Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je "CEEPUS III" (Agreement concerning the Central European Exchange Programme for University Studies), která vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu CEEPUS II.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

 

7 x plus pro CEEPUS

  • jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru
  • stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi
  • uznávání studia je dáno v projektech sítí
  • společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů
  • stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku za předpokladu zaštítění hostitelskou VŠ
  • je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover
Podávání žádostí o mobilitu na zimní a letní semestr akademického roku 2020-21

Nejsou k dispozici žádné novinky

Více novinek
Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí