AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termíny pro podávání žádostí o stipendia

 

15. březen 2019: termín pro podávání žádostí o 1-5měsíční stipendia pro přípravu diplomové/disertační práce a                                                         1 -3měsíční výzkumná stipendia pro akademické pracovníky 

 

15. březen 2019:  termín pro podávání žádostí o šestiměsíční stipendia pro přípravu habilitační přáce

 

Termín: 15. 3. 2019

Zpět na detail programu