AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

PŘEHLED STIPENDIÍ

na akademický rok 2019/2020

O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (tj. veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.).

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

Cílová skupina:

studenti magisterských/doktorských studijních programů 
a akademičtí pracovníci

Účel:

studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce, 
VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty

výjimku tvoří studenti lékařských oborů v magisterských programech, jelikož nepřipravují diplomovou práci

Věková hranice:

věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání:

semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny pro podávání žádostí

15. 03. pouze na zimní semestr

31. 10. pouze na letní semestr


Stipendia pro vysokoškolské učitele

Cílová skupina:

vysokoškolští učitelé

Účel:

výzkumný pobyt

Věková hranice:

věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání:

1 měsíc

Termíny pro podávání žádostí:

15. 4., 30. 11.

 
Habilitační stipendia pro postdoktorandy

Cílová skupina:

postdoktorandi

Účel:

pro zpracování habilitační práce

Věková hranice:

do 10 let po obhajobě disertační práce

Doba trvání:

6 měsíců

Termíny pro podávání žádostí:

15. 3.


Informace o rakouských univerzitách: http:www.studienwahl.at 
Informace o stipendiích v Rakousku: http://www.grants.at/http://www.oead.at/

Nechte se inspirovat prostřenictvím webové stránky: https://cee-you.eu/de/

Informace o studijních poplatcích na univerzitách v Rakousku

Od zimního semestru 2001/2002 jsou na rakouských vysokých školách zavedeny studijní poplatky. Studijní poplatek byl stanoven na částku EUR 363,36 za semestr. Detailní informace o pravidlech pro platbu studijních poplatků naleznete na webových stránkách Rakouské akademické výměnné služby - OeAD-GmbH.

Osvobození od poplatku
Stipendisté programu AKTION ČR - Rakousko i dalších programů, financovaných ze státních prostředků, jsou od placení poplatku za studium osvobozeni.

• Dotazy
Bližší informace poskytuje ústřední správa každé univerzity, Spolkové Ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF) a Rakouská akademická výměnná služba - OeAD-GmbH.

Všichni studenti v Rakousku jsou v povinni uhradit tzv. ÖH Beitrag, tj. členský příspěvek studentské organizaci - Österreichische HochschülerInnenschaft - zahrnující i příspěvek na úrazové pojištění. Celková výše členského příspěvku činí 17,50 €. Více informací naleznete zde nebo na webových stránkách hostitelské univerzity.