AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Letní jazykové školy/Sommerkollegs

Jedná se o bilaterální třítýdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 - 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích.

O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny.

Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč.

Program AKTION v r. 2019 finančně podporuje tyto letní kurzy:

- pro studenty humanitních oborů Českých Budějovicích 7. 7. - 27. 7. 2019
pro pokročilé a pro germanisty
- pro studenty všech oborů  Poděbradech

7. 7. - 27. 7. 2019
pro mírně a středně pokročilé

Termín pro podání žádosti je do 30. dubna 2019 u jednotlivých pořadatelských univerzit 
(spojení naleznete u informací k jednotlivým kurzům).

Podmínky pro podávání žádostí včetně formuláře žádosti a informace o náplni kurzů jsou odkliknutelné z místa konání jednotlivých kurzů, viz výše.

Výběrové řízení probíhá na základě písemných podkladů.

Uchazeči budou pořadatelskou univerzitou vyrozuměni o výsledku výběrového řízení do 20. 5. 2019.

Na udělení stipendia k účasti na letní škole není právní nárok.