Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Zkušenosti

Na jaře 2019 jsme uspořádali setkání studentek a studentů, které/kteří využily/i stipendií na základě mezinárodních smluv ke studiu v zahraničí. Jsme rádi, že se s námi podělili o své zkušenosti a že nám přiblížili své domácí i zahraniční studium. Získat stipendium je někdy obtížné – nicméně když se to povede, je to jedinečná profesní i životní zkušenost!