Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a v Nîmes ve Francii

Uchazeči a uchazečky o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii zašlou ve stanoveném termínu vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení (včetně písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, a požadovaných příloh: fotokopie vysvědčení za první pololetí a rukou psaný motivační dopis) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2020/2021 naleznete zde.

Termín: 14. 2. 2020 23:59

Zpět na detail programu