Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Veletrhy, konference, soutěže

Datum Název Typ Popis
5. 8. 2019 Asia-Europe Meeting – Young Diplomat pdf Účasti na konferenci, která nabízí studentům/studentkám možnost absolvovat simulaci zasedání ministrů zahraničních věcí států ASEM. Deadline: 12.8.2019 23:59h