Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Uzávěrka pro studijní pobyty (MSP a DSP) v Korejské republice 15. 3. 2019

Korejská republika nabízí 2 místa k víceroční studiu v Korejské republice pro magisterské a doktorské studijní programy. 

Podrobnosti k stipendijní nabídce zde

Termín: 15. 3. 2019 13:14

Zpět na detail programu