Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Odevzdání přihlášek pro stipendia DAAD do Německa

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele. Stipendijní podmínky nalznete zde

Termín: 15. 11. 2019

Zpět na detail programu