Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Studium v Dijonu a Nîmes

Studium ve Francii na českých sekcích v Dijonu a Nîmes

Oznámení MŠMT o podmínkách studia a termínu přijímacích zkoušek a přihlášku do výběrového řízení naleznete zde. 

Žáci a žákyně 9. ročníku základní školy či 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) mohou studovat na jedné ze dvou českých sekcí francouzských lyceí:

- Lycée Carnot v Dijonu
- Lycée Alphonse Daudet v Nîmes

Dijonská sekce je smíšená (chlapci i dívky) a aktuálně v Dijonu studuje 18 českých studentů a studentek. Nîmeská sekce je pouze dívčí, byť lyceum samo o sobě je také smíšené, a aktuálně v Nîmes studuje 12 českých studentek.

Výběrové řízení začíná každoročně v březnu konáním písemného testu. Organizátorem je MŠMT (do února přijímá přihlášky). AIA zajišťuje konzultační činnost pro uchazeče a na výběrovém řízení spolupracuje.

České sekce ve Francii jsou unikátní česko-francouzský vzdělávací program, založený již roku 1920. Studenti/ky, kteří/které uspějí ve výběrovém řízení, odjíždějí studovat na lyceum do Dijonu či do Nîmes. Docházejí do třídy s francouzskými vrstevníky a celé gymnaziální studium v délce tří let absolvují ve francouzštině a podle francouzských osnov. Díky přítomnosti české lektorky a povinné výuce češtiny, z níž se skládá maturitní zkouška, studenti a studentky získávají francouzskou maturitu uznávanou v ČR.

Studiem za téměř 100 let existence projektu prošly osobnosti společenského, kulturního i politického života. Studoval zde herec Jiří Voskovec, politik a diplomat Čestmír Císař či literární teoretik Václav Černý. Co studentům a studentkám studium dalo? Můžete se inspirovat jejich medailonky.

Význam sekcí ocenilo v roce 2010 Ministerstvo zahraničních věcí, když oběma lyceím udělilo cenu Gratias agit.

Zajímavé odkazy a inspirace:

Zdroj:

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii: http://dijon-nimes.eu/
MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů a EU