Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Vyhledavač

vyberte možnosti v rolovacím menu výše

Datum Název dokumentu Formát dokumentu Kategorie Země
1. 7. 2020 Stipendijní nabídka ke studiu na KEPCO International Nuclear Graduate School v Ulsanu PDF Jiná stipendia Korejská republika
8. 11. 2019 Stipendia pro bakalářské, magisterské a doktorské studium na Kangnam University v roce 2020 PDF Jiná stipendia Korejská republika
29. 3. 2019 Korejská republika ASSEM-DUO - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Korejská republika
25. 2. 2019 IT Technology Program - KAIST PDF Jiná stipendia Korejská republika
18. 3. 2016 Stipendia pro magisterské a doktorandské studium v rámci programu IRDA (International R&D Academy (IRDA) na Korea Institute of Science and Technology (KIST) PDF Jiná stipendia Korejská republika
24. 2. 2015 Možnosti studia na Kyungpook National University (KNU) v Tegu PDF Jiná stipendia Korejská republika