Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Vyhledavač

vyberte možnosti v rolovacím menu výše

Datum Název dokumentu Formát dokumentu Kategorie Země
15. 2. 2019 Stipendia pro bakalářské a magisterské studium na Univerzitě v Macao PDF Jiná stipendia Čína
15. 1. 2019 Stipendia v Číně od ak. roku 2019/2020 nad rámec mezinárodní smlouvy PDF Jiná stipendia Čína
20. 11. 2018 Stipendia Bejing Institute of Technology - China Scholarship Council 2019-2020, uzávěrka 31. 12. 2018 PDF Jiná stipendia Čína